Thursday, December 18, 2014

Dr.Destructor

Става дума за това, как когато се управляват ограничени ресурси (хардуер), софтуерът трябва да е написан така, че да споделя тези ресурси с други програми. Или да го кажем с прости думи, всеки обект трябва да отпуска контрола върху ограничените ресурси в момвнта, в който спре да ги ползва.

Наскоро се сблъсках с лека недомислица, където две програми (от същия пакет) достъпват един и същи ресурс по различно време. До сега не бяхме срещали порблеми заради начина на използване на системата. Изведнъж, обаче, когато реших да "разпаралеля" тестовете, се оказа, че когато едната програма заеме ресурс, не го отпуска и затова половината ни апликации не вървят.

Ето затова обикновено хората пишат guidelines за това как се пише определен обект и как се създава/разрушава. В случая, до колкото мога да предположа, деструктор въобще липсва, защото се разчита на потребителска намеса(ctrl+c). И всичко е хубаво до момента, в който Росен не реши да автоматизира и да ускорява :)


No comments:

Post a Comment